EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Kayseri Vizyon OSGB

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ


Kayseri Vizyon OSGB'de; İlkyardım eğitimin önemi, her geçen gün daha da fark edilmekte, bu alanda kamu ve özel sektör olarak çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. İnsanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak, kaza ve yaralanmalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmaları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaşmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının bu önemli konuya eğilip, eğitimde ve ilkyardımcı sayısında belli bir standart getirilmesi geç de olsa bir gelişmedir.

Ülkemizde 1999 yılı içerisinde 78.000 iş kazası meydana gelmiş, 1.333 işçi yaşamını yitirmiş, 3.407 işçi sürekli iş göremez şekilde sakat kalmış ve 1.9 milyon iş günü kaybı olmuştur. Ancak bunlardan daha acı olanı ise yanlış ilkyardım uygulamaları nedeniyle insanlara yarar yerine zarar verilmesidir. Ölümlerin ve kalıcı sakatlanmaların büyük çoğunluğu panik ve kargaşanın hakim olduğu ilk dakikalarda yanlış müdahale ve karga tulumba taşıma sırasında gerçekleşmektedir. Can kayıpların yansıra kalıcı sakatlıklar, iş gücü kayıpları ekonomimize büyük zararlar vermektedir. Olay yerinde ilk beş dakika içinde doğru ilkyardım uygulaması ile ölümleri en aza indirmek mümkündür. Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir. İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de İlkyardım Eğitimi zorunludur.


FİRMA İÇİ KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ


Çalışanlarımızın verimliliklerini artırmak amacı ile çalışanlarımıza;
- Motivasyon,
- Kişisel Gelişim,
- Verimlilik,
- Ergoomi,
- Yöneticilik vb. eğitimler..


HİJYEN EĞİTİMİ


Portör Muayenesi kaldırılarak, portör muayenesi gerektiren işlerde hijyen eğitimi zorunlu kılınmıştır. Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak M.E.B. onaylı Hijyen Eğitimleri vermektedir.

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ


Amaç; Beden dilimizi kullanarak, anlatmak istediklerimizi daha net ifade etmek ve daha net anlaşılmak. Bunun yanı sıra başkalarının beden dilini analiz ederek, anlatmak istediklerini anlamak ve Sözsüz iletişimin şifrelerini çözerek iletişimimizi uygun beden diliyle pozitif yönde desteklemek.

Eğitim İçeriği :
- Beden Dili Nedir?
- Beden Dilinin Önemi.
- Beden Dilinin Unsurları.
- Beden Duruşunun Verdiği Mesajlar.
- Mimikler
- Jestler
- Karşılaşma Anındaki Beden Dili Mesajları.
- Selamlaşma Anındaki Beden Dili Mesajları.
- Tokalaşma Çeşitleri ve Mesajları.
- Yolculuma Mesajları.
- Kişiler Arası mesafelerin önemi ve Anlamları
- Beden Dilinin Kullanımındaki Püf Noktaları.

Uygulamalar :
- Mimik ve Jest Çalışması

Kimler katılmalı?
- Beden Dilini Etkin Kullanmak İsteyenler.
- Halkla İlişkiler Uzmanları.
- Satış Ekipleri.
- Yönetici ve Yönetici Adayları.
- Ürün ve Hizmet Yöneticileri.

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ


Amaç; İletişim temel bir yaşam becerisidir. Gerek iş yaşamında, gerek sosyal yaşamda birey “iletişim”de zorlanıyorsa kuşkusuz hayatın her alanında zorluklarla karşılaşacaktır. Bu eğitimle, 21. yüzyıl itibariyle her alanda sıkça telaffuz edilen “iletişim” kavramının, profesyoneller için “doğru ve etkili iletişim kurma” kavramına dönüşebilmesi hedeflenir. Bunu gerçekleştirirken, bilginin teoride kalmasından ziyade edinilen teorilerin yaşamda uygulanabilmesi amaçlanır.

Etkili İletişim Becerileri Eğitimi İçeriği
- İletişim Nedir?
- İletişim Engelleri
- Empati
- Dinleme
- Soru sorma
- Geri Bildirim
- İletişimde Vokal Beceriler (Ses-Nefes, Artikülasyon, Fonetik, Diksiyon)

Uygulamalar :
- Doğaçlama Konuşmalar ile Konuşmacı Performansı Ölçümleme
- İletişimde Görsel Beceriler
- Beden İfadesi Uygulamaları
- İletişimde Stres Yönetimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ IS0 9001:2008 EĞİTİMİ


Eğitimin Hedefi Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının maddelerini örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak. Kalite yönetim sisteminin kurulması aşamasında yapılan yanlışlıklar hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği :
- Kalite yönetim prensipleri,
- Müşteri odaklılık
- Liderlik
- Çalışanların katılımı
- Proses yaklaşımı
- Yönetimde sistem yaklaşımı
- Sürekli iyileştirme
- Verilere dayalı karar verme yaklaşımı
- Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler
- ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının şartları uygulamalı olarak işlenecektir.
- Kalite yönetim sistemi,
- Yönetim sorumluluğu,
- Kaynak yönetimi,
- Ürün gerçekleştirme,
- Ölçme, analiz ve iyileştirme

Kalite yönetim sisteminin kurulmasında dikkat edilecek hususlar
- Belgelendirme Süreci

Kimler Katılmalı :
- Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluş içerisinde kalite sistemini oluşturmaktan, geliştirmekten sorumlu çalışanlar.

MOTİVASYON EĞİTİMİ


Katılımcıların liderlik ve motivasyon alanlarında yönetim çerçevesince en çok kabul edilen yöntemleri kısa bir zamanda, topluca öğrenmelerini sağlamaktır.Kendi liderlik stillerini,gelişime açık yönlerini belirlemelerine olanak vermek,çağdaş motivasyon yöntemlerini ve zamanı daha etkin kullanmaları için gerekli yöntemleri bilgi ve becerileri aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği :
- Kişisel algıları,
- İç Motivasyon
- Dış Motivasyon
- Pozitif düşünmek
- Motivasyonun dili
- Sürekli motivasyon
- Motivasyon nedir?
- Ödül, ceza yaklaşımı
- Ortak kanalda olmak
- Motivasyon teorileri
- Motivasyon kaynakları
- İnançlar ve motivasyon
- Motivasyon yöntemleri
- Çevre motivasyon ilişkisi
- Yaklaşım etkisi ve anlamlandırma
- Zihin, Kalp ve Beden desteği ile motivasyon
- Acil durumlarda içsel olumlu kaynaklara ulaşmak

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Eğitimin Amacı; Bu seminerin amacı, zamanın önemini, zamanımızı çalan şeylerin neler olduğunu, nerelerden zaman kazanabileceğimizi ve iyi bir zaman kullanıcısının özelliklerini ve en iyi zaman planlamasının sırlarını anlatmaktır.

İçerik
- Zaman nedir?
- Zamanın önemi
- Zamanın etkin kullanımını etkileyen faktörler
- Zamanı etkin kullanmayı etkileyen kelimeler
- İnsanlar zamanlarını niye boşa harcarlar?
- Zaman tuzakları neler /Zamanı çalan hırsızlar ve hırsızların tutuklanması
- Sizden kaynaklanan ve zaman kaybına neden olan faktörler
- Önceliklerin belirlenebilmesi
- Zamanı etkin kullanmayı engelleyen alışkanlıklarımız
- Kendi zaman anlayışımızı geliştirmek
- Zamanı etkin kullanmak için teknikler
- Zaman yönetiminde akış
- Zamanı kullanma soruları
- Kullanabileceğimiz zaman çeşitleri
- Nasıl daha fazla üretken olunur?
- Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize Kazandıracakları
- Size daha fazla zaman verilse ne yapardınız ?
- Gecikmelerle Mücadele
- Planlama, Kısıtlı Zamanın Stresinden Kurtulmanın Anahtarıdır
- Daha iyi bir zaman yönetimi için atılması gereken 10 adım

İş Sonuçlarına katkıları:
Bu seminerde katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, Zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabilecekler, Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebilecekler, Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayabilecekler, Etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görebilecekler, Zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenebileceklerdir.

Katılımcı Profili :
Tüm Çalışanlar

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ (Az Zamanda Çok İş Başarma Sanatı)


Eğitimin Süresi : 1 Gün (6 saat)

Eğitimin Sonunda Katılımcılara Verilecekler :
- Katılım Sertifikası
- Eğitim Notları

Eğitim Size Neler Kazandıracak?
- Daha az zamanda daha çok işi yapabileceksiniz. - Hayatta önceliklerinizi belirleyebileceksiniz.
- Zamanla yaptığınız yarışı kazanacaksınız.
- Zamanınızı daha etkin kullanabileceksiniz.

Eğitimin İçeriği :
- Zaman ve Zaman Yönetimi Kavramı
- Zamanı Daha İyi Kullanmanın Yolları
- Parkinson Kanunu
- Pareto Kanunu (80/20 İlkesi)
- Zaman Kazanma İlkeleri
- Örnek Uygulamalar
- Eğitim Oyunları