Kurumsal

Kayseri Vizyon OSGB

Kayseri Vizyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Müşterilerine deneyim ve uzmanlık ile harmanlanmış ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği temelli birçok konuda, mevzuatımızın öngördüğü hizmeti sunan, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir. Bizi Kendi Firmamızda Çalışıyor Gibi Hissettiren Müşterilerimizin Her Birine Teşekkür Ediyoruz...!

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Lider!
Kayseri Vizyon OSGB
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Lider!
Kayseri Vizyon OSGB

BİZ KİMİZ?

Kayseri Vizyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Kamu ve Özel sektör işverenlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini karşılayabilmek için alanda uzun süredir Kamuda ve Özel sektörün değişik firmalarında çalışan uzman kadronun bir araya gelerek oluşturdukları bir takımdır.

HİZMETLERİMİZ

Kayseri Vizyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, müşterilerine deneyim ve uzmanlık ile harmanlanmış ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği temelli birçok konuda, mevzuatımızın öngördüğü hizmeti sunan, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir. Kayseri Vizyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında deneyimli ISG Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Sağlık Personeli yanı sıra bünyesindeki İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İnsan Kaynakları Ekibiyle bütüncül bir bakış açısına sahiptir.

HEDEFİMİZ

Türkiye'de mevcut zorlu iş ortamının ve yasal risklerinin bilinci ve bilgi birikimiyle, müşterilerimizin iş yerlerinde oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığı riskinin en aza indirilmesi, iş gücü ve çalışma günü kayıplarının önlenmesi, iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve dolayısıyla iş yaşamında verimin artırılmasını sağlamak ana hedeflerimizdendir.

POLİTİKAMIZ

Piyasa bilgisi, ticari anlayışı, sanayi ve hizmet sektöründeki deneyimleri ile beslenen birinci sınıf İş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunarak, yasal mevzuatın gerekli gördüğü tam çalışmaları yapmanın yanı sıra, müşterilerimize artı değer kazandıracak eğitim ve sunumlarla bilgilerini güncel tutmak, karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmek öncelikli taahhüdümüz ve kuruluş nedenimizdir.